@TeamsNordic   #1000tips

Teams Nordic

Utbildningar

Vad?

Våra utbildningar

Alla våra huvudutbildningar är för grupper som arbetar tillsammans, hålls online och tränaren anpassar nivån till gruppens genomsnittliga färdigheter.

Vi erbjuder för närvarande tre utbildningar, men rekommenderar att du börjar med Bättre Samarbete. Den här kursen är utformad för att få igång din grupp och används delvis som en grund för våra andra kurser.

Där har du några alternativ att välja mellan. För dem som arbetar med projekt rekommenderar vi Smarter projekt för att organisera och förbättra kommunikation och uppgiftshantering. Om du inte är projektfokuserad ännu hjälper Effektivare Møtendig med dina hybridmöten.

Hur?

Utformning av utbildningar

Varje kurs är utformad med 5 sessioner på upp till 2 timmar. Lektionerna äger rum en gång i veckan och omfattar både verktyg och arbetsmetoder. Varje kurs är unik beroende på gruppens behov och sammansättning.

Designen har testats och förfinats sedan 2018 för att ge dig den mest effektiva träningen på kortast möjliga tid.

Varför?

Fördelarna

Genom att behärska våra arbetsverktyg får vi mer saker gjorda. Målet med våra utbildningar är att du ska spara minst en timme i veckan när kursen är slut. Detta motsvarar ungefär en extra arbetsvecka per år och anställd.

En kurs kan då ge en avkastning på 300 % eller mer. Men framför allt kommer dina anställda att känna sig mer kompetenta på jobbet. Det kan minska stressen och hjälpa till att behålla dem.

Nej, kurserna anpassas till din grupps kunskapsnivå. Utbildaren identifierar dina behov och leder utbildningen därefter.

Vår erfarenhet är att ett uppifrån och ner-arbete är bäst. Börja med ledargruppen och låt varje ledare delta i träningen i sin grupp. Detta ger ledningen ett försprång som underlättar när den leder sin grupp i övergången.

Ju mer du vet, desto mer vill du lära dig. Vi rekommenderar sex månader mellan de två första kurserna och sedan en kurs per år.

Verktygen förändras ständigt och arbetsmetoderna förbättras. Om du håller din grupp uppdaterad och förbättrar deras färdigheter får du mer år efter år.

Den rekommenderade gruppen är 6-8 deltagare. Vid 10+ sjunker kvaliteten på träningen eftersom hanteringen av en stor grupp på distans tar fokus från det viktiga.

Ja, för den här typen av intensiv träning är det bättre att ha två grupper om 5 personer än en om 10 personer.

Vi rekommenderar att grupperna delas upp efter nivå. På så sätt har alla bättre möjligheter att lära sig mer.