@TeamsNordic   #1000tips

Teams Nordic

Utbildare

Bra utbildning är en fjärdedel förberedelser och tre fjärdedelar ren teater.

Gail Godwin

Katja

Under utbildning

KG

Under utbildning

Christian

Under utbildning