Integritetspolicy

Vilka vi är

Teams Nordic är ett norskt företag med huvudkontor i Trondheim och juridiskt erkänt med organisationsnummer 930374814.

Vårt åtagande

Teams Nordic har åtagit sig att garantera säkerheten och skyddet av de personuppgifter som vi behandlar och att tillhandahålla en konsekvent och konsekvent strategi för dataskydd.

Vi har skapat denna GDPR-överensstämmelseförklaring för att förklara vårt tillvägagångssätt för att implementera vår
Program för efterlevnad av GDPR. Den beskriver genomförandet av våra dataskyddsroller och policyer,
förfaranden, kontroller och åtgärder för att säkerställa att GDPR följs kontinuerligt.

Teams Nordic värnar om individers integritet och säkerhet och deras personliga information.
allvarligt.

Våra principer för behandling av personuppgifter är:

 • Vi kommer att behandla all personlig information på ett rättvist och lagligt sätt.
 • Vi kommer endast att behandla personuppgifter för specificerade och lagliga ändamål.
 • När det är praktiskt möjligt kommer vi att hålla personlig information uppdaterad.
 • Vi kommer inte att behålla personuppgifter längre än nödvändigt.

Den registrerades rättigheter enligt GDPR

Teams Nordic kan en person begära information om:

 • Vilken personlig information vi har om en enskild person
 • De kategorier av personuppgifter som vi samlar in från en person
 • Syftet med att samla in och behandla personuppgifter från en enskild person
 • Hur länge vi planerar att behålla personuppgifterna
 • Förfarandet för att få ofullständiga eller felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade.
 • I tillämpliga fall, processen för att begära radering av personuppgifter eller för att begränsa behandlingen av personuppgifter i enlighet med dataskyddslagarna, samt för att invända mot direktmarknadsföring från oss.
 • Om automatiserat beslutsfattande som vi använder

Vår plan för efterlevnad av GDPR

Här är en översikt över de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa efterlevnad av GDPR på Teams Nordic:

 • Vi genomförde en inventering och analys av insamlad personlig information i våra system och register.
 • Vi har inrättat rutiner och policyer för att begränsa behandlingen av personlig information.
 • Vi har uppdaterat våra rutiner för dataintrång och incidenthantering.
 • Vi har uppdaterat vårt företags dataskyddspolicy, policy för datalagring, informationssäkerhetspolicy, cookiepolicy och integritetspolicy.
 • Vi har granskat alla behandlingsaktiviteter för att identifiera den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter och för att se till att varje grund är lämplig för den aktivitet som den avser.

Förteckning över våra programvaror och leverantörer

Webbplats

Sidan är byggd av oss med WordPress, hanteras med WPMU DEV och ligger på europeiska servrar.

Domäner relaterade till Teams Nordic är:

 • teamsnordic.com
 • teamsnordic.no
 • teamsnordic.se

Noterbara plugins

 • HubSpot
 • WPML för flera språk

Digital mjukvara

De flesta av våra uppgifter hanteras med Microsoft 365 och uppgifterna lagras i Europa.

Fiken

Vår fakturering sker via Fiken, och det är här vi lagrar kundernas faktureringsinformation.

HubSpot CRM

Vi använder HubSpot för marknadsföring och kundinformation.

Credly

När du har slutfört en kurs får du ett certifieringsmärke på Credly. Du får också ett e-postmeddelande som du måste godkänna.

Sociala medier

Vi har konton på LinkedIn, Facebook, Instagram och Twitter för att presentera våra tjänster. Inga google trackers, pixlar eller liknande är installerade på vår webbsida.

LinkedIn, Facebook, Instagram och Twitter gör det möjligt för oss att se inlägg, gilla, följare, kommentarer, meddelanden samt aggregerad statistik för att hjälpa oss att förstå besökarens agerande på våra sidor. LinkedIn, Facebook, Instagram och Twitter behandlar personuppgifter i USA och andra länder som anges i deras sekretesspolicy. De europeiska standardavtalsklausulerna är den rättsliga grunden för överföringen.

Teams Nordic kommer att vara registeransvarig för de personuppgifter som vi behandlar för våra egna reklam- och kommunikationsändamål via LinkedIn, Facebook, Instagram och Twitter. De sociala plattformarna kommer dock att vara personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som de behandlar för sina egna syften.

Vi använder YouTube (Google-appen) för att visa videor på vår webbplats för att ge våra användare instruktioner, annonsering och analysändamål.

Vi kan se användarnamnen på våra följare och alla som kommenterar våra videor. Alla kommentarer raderas automatiskt efter 60 dagar. YouTube delar inga personuppgifter med oss, men ger oss analyser av de användare som tittar på våra videor.

YouTube behandlar personuppgifter i USA och andra länder som anges i derassekretesspolicy. Den rättsliga grunden för behandlingen är de europeiska standardavtalsklausulerna.

Läs mer:https://policies.google.com/privacy?hl=en

Cookies och funktioner i WordPress

Cookie-filer

HubSpot kan spåra din aktivitet om du godkänner det, men detta används endast för interna ändamål.

WPML använder cookies för att välja språk.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Innehåll som skapats av användare

Vi tillåter inte användare att kommentera, lägga till innehåll eller ladda upp media på vår sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna GDPR-överensstämmelseförklaring, eller om vår sekretess eller säkerhet
praxis, vänligen kontakta oss:

Webbplats: Kontakt | Teams Nordic
E-post: daniel@teamsnordic.com
Telefon:
NR +47 413 074 25
SE +46 76 11 55 135