Bättre samarbete

Välkommen till en femveckorskurs för att förbättra ditt samarbete i Microsoft Teams!

Med minimal påverkan på din arbetsdag ägnar vi 1-2 timmar i veckan åt att engagera oss och lära oss. Vi börjar med 1 timmes inspiration, följt av tre 2-timmars sessioner och avslutar med 1 timmes frågor och svar.

Kursen är utformad för en grupp på 5-9 deltagare.

Varje deltagare får ett digitalt märke från Credly efter avslutad kurs.

Våra kurser

Bättre
samarbete

Med Microsoft Teams
2 500 per grupp
  • Kommunikation
  • Dokumentation
  • Struktur
Populär

Smartare
Projekt

Med Microsoft Teams
2 500 per grupp
  • Projekt i team
  • Samarbete (externt)
  • Uppgift och presentation

Effektiv
Möten

Med Microsoft Teams
2 500 per grupp
  • Moderna möten
  • OneNote
  • Planerare