Välkommen till en femveckorskurs för att förbättra ditt samarbete i Microsoft Teams!

Med minimal påverkan på din arbetsdag ägnar vi 1-2 timmar i veckan åt att engagera oss och lära oss. Vi börjar med en timmes inspiration, följt av tre två timmars sessioner och avslutar med en timmes frågor och svar.

Kursen är utformad för en grupp på 5-9 deltagare.

Varje deltagare får ett digitalt märke från Credly efter avslutad kurs.

25 000 kr

(priset gäller för hela gruppen)

Vilken kompetensnivå krävs?

Det finns inget krav på nivå, utbildarna anpassar utbildningen till gruppens genomsnitt. Detta innebär också att färdighetsnivån ökar om samma kurs läses mer än en gång.

Varför är deltagargränsen satt till 9?

På grund av vår engagerade utbildning tar det för lång tid för större grupper att ge en kvalitativ utbildning.

Om ni är 10 eller fler kan ni ha två grupper.

Varför är utbildningen online?

Utbildningen är utformad för modernt arbete. Det innebär att du inte behöver resa eller betala några kostnader och att du kan ansluta dig var som helst.

Varje kurs hålls av certifierade Teams Nordic Trainers enligt vår unika utbildningsmodell.
De finns också på norska, svenska och engelska.